Matmästarnas integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Matmästarna. Därför har vi upprättat en integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.

Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen kontakta oss per telefon 08-550 330 33, alternativt kan du skicka e-post till  support@matmastarna.se.

1. Om Matmästarna

Matmästarna är ett privatägt aktiebolag. Vi på Matmästarna förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

2. Om vår behandling av personuppgifter
2.1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som person. De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, e-postadress, bostadsadress och telefonnummer.

2.2. Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter, det kan exempelvis vara genom att vi samlar in informationen och registrerar den i våra system men även att lagra/arkivera och gallra i informationen.

2.3. Vilka personer berörs?

Matmästarna behandlar personuppgifter från dig som bett om en offert eller gjort en beställning hos oss. Dina uppgifter lagras även genom att du skickar mejl till oss, dessa uppgifter lagras automatiskt på vår mejlserver.

2.4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in uppgifter som du lämnat från dig.

2.5. Varför behandlar vi personuppgifter?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framförallt för att administrera försäljningen av cateringbokningar. Vi kan också komma att skicka ut information om vårt utbud, men detta gör vi bara du särskilt begärt detta. Vi delar aldrig uppgifter med tredje part om det inte finns laglig skyldighet att göra så, t.ex. enligt bokföringslagen.

2.6. Varför är behandlingen nödvändig?

Vi har identifierat en laglig grund för alla behandlingar vi utför. Vi behandlar personuppgifter i följande fall:

Samtycke – då du samtyckt till behandlingen. Du kan alltid återkalla ett givet samtycke.
Avtal – för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss.
Rättslig förpliktelse – i vissa fall finns det laglig skyldighet att behandla personuppgifter. T.ex. ställer bokföringslagen i vissa fall krav på oss. I dessa fall behandlar vi personuppgifter då det finns krav på oss att göra så.

3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling.  Lagringstiden baseras i flertalet fall på lagstadgade lagringstider och i övriga fall sparar vi dina personuppgifter i upp till 10 år.

4. Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

5. Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR), en europeisk förordning som gäller inom hela EU. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Rätt till information – Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Du kan när som helst begära att göra det.

Rätt till rättelse – Vi vill självklart att din information hos oss ska vara korrekt. Om någon uppgift blivit felaktig har du rätt att få felaktig information om dig korrigerad.  

Rätt att bli raderad – I flertalet fall baserar vi våra behandlingar på tvingande regler i lag. Rätten att radera information är därför något begränsad. Du har alltid rätt att få dina uppgifter raderade hos oss när vi inte har laglig skyldighet att spara dem. Vi raderar dina uppgifter efter begäran från dig inom 72 timmar.

6. Kontaktuppgifter

På Matmästarna är det VDn som är personuppgiftsansvarig med ansvar att följa dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig i första hand att kontakta Matmästarna. Du kan skicka e-post till oss på support@matmastarna.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter är www.datainspektionen.se, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se eller adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Kom i kontakt

Har du frågor om vår catering? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!