MATMÄSTARNAS ÅTGÄRDER I SAMBAND MED COVID-19

Vi på Matmästarna tar spridningen av Covid-19 på största allvar. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rekommendationer och håller oss kontinuerligt uppdaterade om läget. Vi arbetar löpande med att bidra till en tryggare miljö. Viktigast är såklart våra medarbetares och gästers hälsa.

I nuläget vet vi att viruset inte sprids genom mat, dryck eller kontaktytor utan genom sk. droppspridning. (källa: Livsmedelsverket). Trots detta har vi utökat städningen och samtliga kontaktytor (även i köket) behandlas dagligen med desinfektionsmedel. Självklart gäller detta även köket och vi byter oftare ut alla redskap som kommer i kontakt med livsmedel. Vi använder engångshandskar i kontakt med livsmedel och utrustning. Vår personal är utbildad, frisk och utan symtom. Vi respekterar och följer alla riktlinjer för social distansiering och har glesat ut bland bord och stolar. Vi uppmanar våra gäster till att tvätta händerna och använda handsprit innan de besöker matsalen.

 

 

Uppdatering av föreskrifter från 3 november

Myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen uppdateras. Ändringarna trädde i kraft idag, tisdagen den 3 november.

Utifrån detta har vi anpassat lokalen och vidtagit följande åtgärder:

• Sett över avstånd mellan samtliga bord i matsalen till minst 1 meter.

• Att inga bord med plats för 8 personer finns i matsalen.


De nya uppdaterade föreskrifterna som gäller från den 3 november i korthet:


• Högst åtta personer vid samma bord från och med idag

 • Den som driver ett serveringsställe ska se till att sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap.

 • Den som driver ett serveringsställe ska också se till att antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer. Med ”sällskap” avses här gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället. Detta innebär att högst åtta personer i ett sällskap får sitta tillsammans vid ett och samma bord på restauranger och liknande.

 • Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje. Ett sällskap som besöker ett serveringsställe kan alltså vara större än åtta personer – någon övre gräns finns inte. Men sällskapet ska då delas upp vid olika bord, med högst åtta personer vid varje.

 • Besökare får hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

 • När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

 • Åtgärder för att undvika trängsel ska anpassas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Utöver detta har två nya allmänna råd tillkommit. Det anges numera att för att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter. Vidare ges rådet att en lämplig åtgärd för att undvika trängsel kan vara att begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.

 


 

NYA ALLMÄNNA RÅD 29 OKTOBER - 19 NOVEMBER

Med anledning av de nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten vill vi informera om vad du som gäst kan göra för att minska smittspridning och trängsel då du besöker oss.

• Besök oss i små grupper och med de som du normalt träffar.
• Sprid gärna ut era lunchtider, mest gäster i matsalen är det klockan 11.15 till 12.15. Övriga tider är det glest med gäster i matsalen.
• Kalla matlådor finns att köpa från klockan 7.00 för att slippa stå i kö. Veckans Sallad är klar från klockan 10.
• För er som vill kan lunchen beställas till er avdelning.
• Håll avstånd till dina medmänniskor.
• Vid minsta symptom ber vi dig inte komma in i matsalen.
• Då du går ut från matsalen (vid diskinlämningen) håll till höger så att du undviker att gå genom eventuell kö in i matsalen.
• Då du går ut från diskinlämningen, håll till höger så att du undviker att möte de som är på väg in i matsalen.


Matmästarnas arbetar ständigt med att minska smittspridning genom bland annat:
•  Uppmana till att tvätta händerna och använda handsprit innan du besöker matsalen.
•  Att i matsalen kommunicera och påminna om att hålla avståndet.
•  Glesat ut med sittplatser i matsalen.
• Jobbar aktivt med så korta köer som möjligt.
• Alla som jobbar är friska och symptomfria.

Stort tack för visad hänsyn och varmt välkomna till oss! Tillsammans klarar vi detta.De nya lokala restriktionerna som gäller från den 29 oktober till 19 november i korthet:

Avstå ifrån att vistas i inomhusmiljöer såsom butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Avstå ifrån att delta i aktiviteter där man samlas fler, såsom möten, konserter, föreställningar, träningar mm.

Alla som kan ska arbeta hemifrån.


 

Vidtagna åtgärder från den 25 mars:


Folkhälsomyndigheten publicerade den 24 mars nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. Föreskrifterna börjar gälla onsdagen den 25 mars 2020.

Det handlar om att restauranger ska ha en handlingsplan och vidta åtgärder för att minska risk för smittspridning. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra och mat får endast ätas och drickas sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

Dessa nya åtgärderna vidtar vi från 25 mars:

 - Vi har glesat ut platserna vid borden, genom att vi tagit bort ungefär hälften av stolarna. Borden har vi kontrollerat så att de inte står för nära varandra.

- Tydlig information om 1-meters regeln finns uppsatt i matsalen. Med ”1-meters regeln” menas att vi tillämpar ett avstånd på 1 meter vid köbildning under framförallt lunchtid.

Föreskrifterna och de allmänna råden i dess helhet finns här.
Vidtagna åtgärder från den 16 mars:

Matsalen delas i två delar,
en del för interna medarbetare och en del för externa gäster. Vänligen följ anvisningarna i matsalen. Anställda på VGS/VFS sitter i delen vid fönstret.

Vi uppmanar de som äter hos oss att komma på olika tider för att utöka spridningen av gäster, den gällande lunchtiden är klockan 10.30 - 13.00.

Från och med den 16 mars kommer all mat portioneras på tallrik av oss istället för att tas från buffé. För att klara av detta har vi behövt minska matsedeln till tre rätter. Bestick, bröd och sallad fås från köket.

Alla ”fingerfood” har tagits bort dv.s till exempel småkakor, tacos, hamburgare och pizza. Fikabröd och smörgåsar portionsförpackas.

Vi vill även påminna om möjligheten att ta med sig egen tom matlåda för att hämta lunch. Det går också att köpa mat med sig i engångsförpackningar. Vill ni att vi gör iordning matlådor som kan hämtas hos oss, så ring gärna (550 330 33) in din beställning till oss så ordnar vi gärna det.

VGS/VFS har strikta regler för vilka som får besöka och vistas i hela huset. Ingen med symtom ska besöka eller vistas i huset, detta gäller även gäster till restaurangen. Inte heller någon som vistas i riskområden de senaste 14 dagarna eller om man på annat sätt misstänker att man utsatts för smittorisk får vistas i byggnaden.

Tvätta gärna händerna före och efter ett besök hos oss! Det finns också möjlighet till handdesinfektion vid ingången.

Det kan också vara bra att veta att ingen som arbetar i köket, matsalen eller i vår verksamhet har varit utomlands den senaste tiden och att vi självklart stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Vi är innerligt tacksamma att ni fortsätter stötta matsalen genom att köpa mat från oss, vi som många andra har mycket tuffa tider framför oss, och tillsammans kommer vi att klara detta!