Godkänd inspektion!

Fredag 23 januari 2015

 

Miljökontoret besökte köket i Södertälje för en oanmäld inspektion av vårt arbete med HACCP-programmet "för att kontrollera vår efterlevnad av livsmedelslagen".

"Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar" 0 avviklelser av 18 punkter. 

 Ett bra intyg på att vi är på rätt väg med HACCP-arbetet. Något vi dagligen arbetar aktivt med och alla delar i organisationen är involverad i arbetet och våra rutiner.